Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam

Celem głównym projektu jest zaangażowanie 20 osób w różnym wieku (kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnością) mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice-Różanka w opracowanie i wdrożenie 3 rozwiązań problemów i spraw ważnych dla lokalnej społeczności oraz przygotowanie ich do bycia liderami partycypacji społecznej w okresie od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Cele szczegółowe:

  • zaangażowanie do współpracy z Fundacją Emma 20 mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka (grupa wielopokoleniowa),
  • przygotowanie uczestników projektu do pełnienia roli „lidera partycypacji społecznej”
  • wdrożenie 3 opracowanych w projekcie prototypów będących rozwiązaniami problemów i spraw ważnych dla lokalnej społecznej (mieszkańców Osiedla Karłowice-Różanka),
  • pobudzenie aktywności mieszkańców na rzecz swojego osiedla, dzielnicy, miasta poprzez realizację inicjatyw społecznie użytecznych,
  • opracowanie standardów i dobrych praktyk w zakresie zwiększania partycypacji społecznej lokalnych społeczności.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców osiedla Karłowice -Różanka, osób w różnym wieku (kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnością) gotowych do zaangażowania się w działania na rzecz osiedla, mieszkańców oraz spraw ważnych dla lokalnej społeczności.

Harmonogram realizacji projektu:

Rekrutacja uczestników projektu

październik – grudzień 2021

Warsztaty „Lider partycypacji społecznej”

styczeń – październik 2022

Opracowywanie rozwiązań - sesje Design Thinkingu

kwiecień – wrzesień 2022

Testowanie opracowanych rozwiązań oraz konsultacje społeczne i eksperckie

październik – grudzień 2022

Wdrażanie opracowanych rozwiązań

styczeń – czerwiec 2023

logo NIW

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam - nowe fio logoplfull rgb e1651183575809