Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA

Jesteś mieszkańcem Sołtysowic, mas pomysł na oddolną inicjatywę
i chcesz zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności – zapraszamy do współpracy

Finansowanie: projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA - 2023 09 Wroclaw miasto spotkan prostokat zamiast schodkowego e1694678930434

Projekt „Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA” to działania skierowane do mieszkańców (dzieci, w tym uczniów SP40, młodzieży, osób dorosłych, seniorów), „starej” i „nowej” części Osiedla Sołtysowice. W ostatnich latach osiedle bardzo się rozbudowało, napłynęli nowi mieszkańcy. Stopniowo powstaje infrastruktura nadążająca za tym rozwojem np.: żłobek, filia biblioteki i nowe przedszkole. Wraz z wzrostem liczby mieszkańców wyłania się potrzeba aktywności, na różnych poziomach i dla zróżnicowanych odbiorców. Fundacja EMMA, mając doświadczenie pracy ze społecznościami lokalnymi najpierw w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności przy al. Kasprowicza 46, a teraz w Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera przy ul. Bałtyckiej 8, chce wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Sołtysowic i zaproponować im aktywności, których oczekują.

Tematycznie aktywności obejmować będą pięć różnych obszarów (integracja, kultura, edukacja, sport i rekreacja, mindfullness) oraz inicjatywy oddolne mieszkańców.

Projekt przewiduje organizację aktywności co najmniej raz w tygodniu. Miejscami ich odbywania się będą sala przyległa do filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej i teren wokół budynku, tereny Ośrodka Rekreacji Sołtysowice przy ul. Sołtysowickiej 68 oraz siedziba Rady Osiedla na ul. Przejazdowej.

Projekt zakłada także diagnozę potrzeb mieszkańców przeprowadzoną w okresie realizacji oraz zbudowanie podstawy do zawiązania lokalnego partnerstwa przez sieciowanie podmiotów, instytucji i organizacji działających na terenie osiedla. W tym celu zorganizowane zostaną spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń, zasobów, potrzeb i budowanie tożsamości osiedla.

Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Sołtysowic to dla Fundacji EMMA możliwość zaszczepienia dobrych praktyk wypracowanych na Osiedlu Karłowice-Różanka na kolejnym wrocławskim osiedlu. To także szansa na realizację celu statutowego Fundacji, jakim jest aktywizowanie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu społecznym i wzmacnianie postaw demokratycznych. Wierzymy, że realizacja projektu pozwoli Fundacji stać się partnerem dla lokalnie działających instytucji oraz zgromadzić grupę osiedlowych liderów, którzy wspólnym wysiłkiem i synergią potencjału zbudują silną i aktywną społeczność Sołtysowic.

 

Aktualności projektowych warto szukać na: facebook.com/FundacjaEMMA

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Sołtysowice (i nie tylko!) do udziału w ekscytującym konkursie na projekt logo!

 
 

Jesteś mieszkańcem Sołtysowic, masz pomysł na oddolną inicjatywę i chcesz zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności – zapraszamy do współpracy. Napisz do nas na: kontakt@emma.org.pl

Jeżeli chcesz zgłosić się na warsztaty, napisz do nas na adres: warto.dzialac@emma.org.pl

Projekt „Aktywne Sołtysowice z Fundacją Emma” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

EMMA
wroclaw-rozmawia-footer[1]
2023_09_Wroclaw_miasto_spotkan_prostokat_zamiast_schodkowego