Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030

Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2020

Projekt pt. "Odnowienie podłogi i opłacenie czynszu za lokal Wielopokoleniowego Centrum Aktywności" Fundacji EMMA, zrealizowany w okresie kwiecień-sierpień 2020.

Wartość dotacji 10.000 zł udzielona przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030

logo NIW

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

PROO 5