Centrum Aktywności Lokalnej DUOSFERA służy zwiększaniu zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do miejsca i grupy. Dlatego celem naszego działania jest obudzenie ludzi do aktywności w swoim najbliższym otoczeniu, czyli w ich społecznościach.

Ideą Wielopokoleniowego Centrum Aktywności jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, gdzie realizowane są autorskie projekty i inicjatywy społeczników.

Kurier Karłowicki to obywatelska gazeta tworzona przez mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice-Różanka.

Integruje społeczność Karłowic wokół wspólnych tematów i spraw, ułatwia mieszkańcom poznanie się, wymianę pomysłów i budowanie poparcie dla oddolnych inicjatyw.