Wsparcie działań statutowych poprzez zatrudnienie tłumaczy i doradców kariery

Finansowanie: wartość dotacji 9 900 zł udzielona przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030

Cele projektu:

  • zapewnienie pomocy uchodźcom w zakresie usamodzielnienia się w Polsce,
  • wsparcie uchodźców i mieszkańców Wrocławia w nawiązaniu kontaktu i zbudowaniu relacji, a tym samym integracji uchodźców z lokalną społecznością.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują wsparcie uchodźców z Ukrainy w:

  • poszukiwaniu pracy poprzez zapewnienie tłumaczenia symultanicznego podczas spotkań z doradcami kariery oraz umożliwienie skorzystania z tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych,
  • zdobyciu umiejętności komunikowania się w języku polskim poprzez organizację warsztatów języka polskiego,
  • integracji z lokalną społecznością poprzez zapewnienie skorzystania z tłumacza podczas zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które organizujemy w CAL DuoSfera.

Harmonogram realizacji projektu:

Warsztaty języka polskiego dla uchodźców

kwiecień - czerwiec 2022

Realizacja tłumaczeń podczas spotkań z doradcami kariery

kwiecień - wrzesień 2022

Realizacja tłumaczeń podczas zajęć organizowanych w CAL DuoSfera

kwiecień - wrzesień 2022

logo NIW

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

PROO 5