Dzień z życia... - top bar

To projekt zrealizowany przez Fundację EMMA, która prowadzi Wielopokoleniowe Centrum Aktywności przy al. Jana Kasprowicza 46 (Osiedle Karłowice-Różanka).

Przedstawiając naszych bohaterów i ich „powierzchowną” różnorodność (pochodzenie, wyznanie, status społeczny, wiek etc.) chcieliśmy pokazać, że żyjemy podobnie. Mamy zbliżone marzenia i cele. Lubimy te same miejsca oraz zauważamy te same problemy osiedla. I chociaż nie kontaktujemy się ze sobą zbyt często, niezależnie podejmujemy aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności, bo to gdzie żyjemy i jaką społecznością jesteśmy jest dla nas zwyczajnie ważne.

Każdy wywiad jest inny, gdyż nasi bohaterowie i redaktorzy byli bardzo różnorodni. Fotoreportaże powstały w wyniku zderzenia archiwów prywatnych naszych bohaterów ze zdjęciami wykonanymi podczas ich codziennych aktywności.

Z uwagi na fakt, że celem projektu była chęć przybliżenie mieszkańcom ich samych oraz walka ze stereotypowym podejściem do różnorodności – „inny czyli gorszy” zapraszamy na wystawę i do wysłuchania wywiadów oraz podzielenie się z nami odpowiedzią na pytanie: czy nam się udało?

Ewa Suchożebrska
autorka

Projekt zrealizowany przy Centrum Historii Zajezdnia