Fundacja EMMA powstała w wyniku poszerzenia zakresu działalności statutowej i obszaru realizacji projektów Fundacji „Kulturalne Towarzystwo Novmaru”, która prowadzi działalność od 2014 roku.

Na początku Fundacja działała głównie na terenie województwa małopolskiego a jej zasadniczym celem była promocja polskiej kultury i szeroko rozumiana edukacja w tym zakresie – stąd organizacja koncertów, wieczorów autorskich i spektakli.

Od września 2018 roku Fundacja rozpoczęła aktywne działania statutowe w województwie dolnośląskim uruchamiając na terenie Osiedla Karłowice-Różanka pierwsze Wielopokoleniowe Centrum Aktywności we Wrocławiu. W ten sposób rozszerzył się zakres dotychczasowych celów statutowych Fundacji o realizację działań na rzecz wspierania, aktywizacji i edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

W Fundacji działają wolontariusze i eksperci z wielu dziecin (pedagogika, psychologia, ekonomia, zarządzanie, informatyka) posiadający bogate doświadczenie zawodowe i społeczne, którzy wspierają Zarząd w realizacji celów statutowych.

Podczas realizacji projektów Fundacja aktywnie współpracuje z różnymi podmiotami i instytucjami. Należą do nich władze samorządowe, uczelnie wyższe, fundacje i stowarzyszenia, MOPS, Rady Osiedli.

Siedzibą Fundacji jest Kraków, natomiast od 2019 roku Fundacja posiada swoje biuro we Wrocławiu.

 

Od 2020 roku Fundacja prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera na Osiedlu Karłowice-Różanka we Wrocławiu oraz przygotowuje i wydaje Kurier Karłowicki – osiedlową gazetę obywatelską. W 2022 roku uruchomione zostało kolejne miejsce budowanie lokalnej społeczności – Wielopokoleniowe Centrum Aktywności i Dialogu w Sławie.

Dodatkowo Fundacja realizuje wiele projektów na które pozyskuje finansowanie z dotacji m.in. ze środków samorządowych, programów rządowych tj. NOWE FIO, PROO5, ASOS oraz środków Unii Europejskiej.