WCAIdeą Wielopokoleniowego Centrum Aktywności prowadzonego przez Fundację EMMA od 2018 roku jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom Osiedla Karłowice-Różanka i Wrocławia, gdzie realizowane są autorskie projekty Fundacji i inicjatywy społeczników działających na tym terenie. W ten sposób udało się nam nawiązać kontakt z mieszkańcami i  ich najbardziej aktywnymi przedstawicielami, co zaowocowało opracowaniem mapy zasobów i potrzeb lokalnej społeczności. W oparciu o nie, Fundacja rozpoczęła realizację działań i projektów wychodzących naprzeciw zaspokojeniu potrzeb mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału i zasobów Osiedla oraz współpracy z różnymi podmiotami (Rada Osiedla Karłowice-Różanka, Partnerstwo Polanka, MOPS, Fundacja Antoni oraz inne fundacje i stowarzyszenia).

Projekty w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności

Wśród projektów, które zrealizowaliśmy z partnerami w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności są:

 1. KARnet” (od września 2018) - klub i kawiarenka dla młodzieży, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz inicjować własne inicjatywy na rzecz rówieśników. Projekt finansowany ze środków Rady Osiedla umożliwił zorganizowanie (min. raz w miesiącu) warsztatów: „umiem szyć”, „szydełkiem i na drutach”, „angielski na talerzu”, „robotyka bez tajemnic”, „planszówki dla każdego” oraz inicjatyw: „wymiana roślin” i „odnawianie mebli”.
  Strona na facebook'u: fb.me/karnet15plusorgpl
 2. Osiedlowe mikołajki” (w grudniu 2018, 2019) dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym łączące twórcze spędzenia czasu przez dzieci i rodziców podczas warsztatów przygotowywania ozdób bożonarodzeniowych ze spotkaniem św. Mikołaja i wręczeniem prezentów. Projekt współfinansowany ze środków Rady Osiedla i Fundacji Emma oraz we współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 20, 50 i 83.
 3. Warsztaty i indywidualne konsultacje dla seniorów (w 2018 i 2019) z zakresu: nowych technologii, obsługi komputerów, tabletów i smartfonów; zdrowego starzenia się; treningów pamięci.
 4. Spotkania „Partnerstwa Polanka” (od 2018) - to spotkania podmiotów działających na terenie Osiedla Karłowice-Różanka zaangażowanych w jego rozwój i integrację mieszkańców.
 5. Projekt Dzień z życia… (2019) realizowany był dzięki dofinansowaniu w ramach programu POMYSŁOWI, Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Celem projektu było zidentyfikowanie tzw. "korzenia" - elementu łączącego mieszkańców Osiedla Karłowice-Różanka, przy jednoczesnym pokazaniu ich wielokulturowości, wielonarodowości i wielowyznaniowości. Projekt był także projektem wielopokoleniowym, gdyż zarówno zespół, który go realizował, jaki bohaterowie byli przedstawicielami wszystkich grup społecznych (od dzieci, młodzieży, osób dorosłych po seniorów). W rezultacie projektu powstała multimedialna wystawa (połączenie fotoreportaży i wywiadów z 10 mieszkańcami osiedla), która obala mit "inny czyli gorszy" oraz pokazuje, że troska o miejsce gdzie mieszkamy jest tym co łączy i integruje nas - lokalną społeczność.
  Chcesz posłuchać wywiadów, zapraszamy na podstronę projektu.
  Finał w Centrum Historii Zajezdnia: link.
 6. Projekt „Ze starego coś nowego - UPcykling sposobem na budowanie postaw ekologicznych i integrację społeczną mieszkańców Osiedla Karłowice-Różanka” (w 2019). W ramach projektu 40 mieszkańców Osiedla (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) podnieśli swoje kompetencje z zakresu postaw proekologicznych ucząc się jak odnawiać stare meble, przerabiać odzież, ponownie wykorzystywać plastikowe butelki oraz ozdabiać szkło, aby nie wyrzucać tylko nadawać nową, lepszą funkcjonalność. Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną w składzie Ewa Suchożebrska (prezes Fundacji Emma), Agnieszka Marcinkowska i Dorota Dzioba w ramach Mikrograntów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przy współpracy z Radą Osiedla Karłowice-Różanka i Fundacją Emma, która udostępniła pomieszczenia, włączyła się w promocję i rekrutację uczestników.
 7. Projekt „Strachy na lachy” (w 2019) to autorski projekt Ewy Suchożebrskiej - Prezesa Fundacji, w ramach którego powstała płyta z pięknymi i mądrymi bajami dla dzieci. Bajki pisali amatorzy - mieszkańcy Wrocławia (głównie Osiedla Karłowice-Różanka), osoby w różnym wieku (od młodzieży z XLO po rodziców). Tematem bajek były różne „strachy”, a inspiracją do stworzenia fabuły i bohaterów były rysunki dzieci z przedszkoli na terenie Osiedla Karłowice-Różanka, poprzez które opowiedziały o tym czego się boją. Projekt był finansowany przez Centrum Kultury AGORA w ramach konkursu Kuźnia projektów IV. Jeżeli chcesz posłuchać bajek, które powstały w ramach tego projektu, zapraszamy na jego podstronę.
 8. Poznajmy się / Let's get to know each other (USA & Mexico) - spotkanie było organizowane było przez Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Wrocław – otwarte miasto dialogu” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.
 9. Poznajmy się we Wrocławiu!/ Let's meet in Wrocław! - meetings - spotkanie było organizowane w ramach projektu: „Poznajmy się we Wrocławiu! – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN” jest realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy z Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 i współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 10. Projekt 24 godziny z… (w 2020). Cykl 11 fotoreportaży i wywiadów z osobami, które działają na terenie Osiedla Karłowice-Różanka. Każdy wywiad jest inny, gdyż bohaterowie i redaktorzy byli bardzo różnorodni. Opowiadając o swoim życiu przybliżają nam swoje pasje, działania i marzenia. Dowiadujemy się też jak zaczęła się ich aktywność i co ich motywuje do pokonywania codziennych trudności. W wywiadach pojawia się wiele ciekawych miejsc znajdujących się na naszym Osiedlu, które warto poznać a nawet odwiedzić. Fotoreportaże powstały ze zdjęć udostępnionych nam przez naszych bohaterów. Projekt powstał w ramach programu Kuźnia Projektów Centrum Kultury AGORA. Chcesz posłuchać tych wspaniałych historii – zapraszamy na podstronę projektu.
 11. Projekt "Wakacyjna przygoda z Fundacją EMMA" (lipiec-sierpień 2020). Cykl wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Projekt był dofinansowany przez Gminę Wrocław w ramach konkursu "Wakacyjna przygoda we Wrocławiu".
 12. Projekt "Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany" (w 2020 i 2021) w ramach którego w WCA realizowane są warsztaty i spotkania dla seniorów oraz międzypokoleniowe. W ramach projektu Fundacja wspiera działania lokalnego "Kabaretu Piosenki Grupy Radosnych Seniorów", organizuje warsztaty tematyczne i prowadzi kawiarenkę sąsiedzką. Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 13. Projekt „TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN 2021 - Poznajmy się przy okazji...” (w 2021). W ramach projektu zrealizujemy cykl warsztatów dla dzieci pt.: „Bajka prawdę Ci powie – przegląd filmów animowanych z różnych stron świata” oraz cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców „Z jednego kotła - zupy z różnych kuchni świata. Projekt realizowany z budżetu Gminy Wrocław.

Karłowicki Klub Seniorów

Karłowicki Klub Seniorów (KKS) to miejsce spotkań seniorów z naszego osiedla, gdzie podczas warsztatów mogą oni rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczyć się korzystania z nowych technologii, doskonalić znajomość języków obcych, pracować nad sprawnością swojego ciała i umysłu, a także rozwiązywać różne trawiące ich problemy. W ramach KKS Fundacja wspiera Grupę Radosnych Seniorów, która tworzy kabaret piosenki przy Saloniku Trzech Muz.

O naszych działaniach dowiesz się  z harmonogramu, który znajdziesz na naszym fanepage’u na FB.