Poznajmy się przy okazji...

Projekt pt.: „TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN 2021 - Poznajmy się przy okazji...” Fundacja Emma realizuje dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Wrocław. Działania zostały zaplanowane w okresie 1 luty - 31 grudnia 2021 roku.

Celem projektu jest pokazanie różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowościowej Wrocławian mieszkańcom Osiedla Karłowice-Różanka. Chcemy kształtować postawy społeczne oparte na wzmacnianiu tożsamości kulturowej, szacunku, otwartości i solidarności społecznej oraz integracji lokalnych społeczności poprzez działania edukacyjne w tzw. modelu „by the way” czyli przy wspólnym gotowaniu zupy, oglądaniu bajek, wykonywaniu rysunków. To bycie razem jest dla nas pretekstem do wymiany doświadczeń kulturowych, refleksji i spostrzeżeń, a także sposobem na dotarcie do przedstawicieli różnych kultur i zaproszenie ich do wspólnego dialogu.

W ramach projektu zaplanowaliśmy dwa obszary działań.

Poznajmy się przy okazji - PL podstawowy 01
Poznajmy się przy okazji - stopka emma duosfera wca