Fundacja EMMA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji EMMA ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących Centrum Aktywności Lokalnej DUOSFERA (https://emma.org.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-04

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • niektóre dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • strona zawiera dokumenty, których linki prowadzące do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,
 • nie wszystkie wyróżnienia wizualne linków jest utrzymane,
 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo ze względu na ich wytworzenie przed wejściem ustawy.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło / odwrócone kolory

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna – działanie na urządzeniach mobilnych

 • Strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że strona internetowa automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
 • Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
 • W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe strona jest znacznie bardziej czytelna i przyjazna w obsłudze.

Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: helpdesk@emma.org.pl.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje sporządzono dnia 04-04-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Suchożebrska

 • E-mail: fundacja@emma.org.pl
 • Telefon: +48691033783

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Suchożebrski helpdesk@emma.org.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48691033783. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Fundacja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedstawiciele Fundacji poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres Fundacji EMMA:

 • Adres: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 11
 • E-mail: fundacja@emma.org.pl
 • Telefon: +48691033783

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Centrum Aktywności Lokalnej DUOSFERA znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bałtyckiej 8 we Wrocławiu u zbiegu ulic Obornickiej i Bałtyckiej. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dojazd

Do budynku można dojechać samochodem jadąc ulicą Obornicką od strony al. Kasprowicza lub ulicą Bałtycką w stronę mostu Osobowickiego, skręcając w wąską uliczkę tuż za skrzyżowaniem ulic, prowadzącą do budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 4. Nie ma możliwości skrętu bezpośrednio z ulicy Obornickiej jadąc w stronę al. Kasprowicza.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: BAŁTYCKA i BAŁTYCKA-SZKOŁA

 • linia tramwajowa nr 15,
 • linie autobusowe nr: A, C, D, K, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 144, 151, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 315, 319, 703

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej: www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Parking

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

W budynku znajduje się jedno wejście wolne od barier z zadaszeniem chroniącym przed deszczem, do którego prowadzą chodniki zarówno od strony ulicy Bałtyckiej, jak i ulicy Obornickiej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Bezpośrednio za drzwiami do budynku znajduje się winda dostosowana do osób niepełnosprawnych, wyposażona w komunikaty głosowe. Wejście do budynku jest dostępne w dni powszednie w godzinach pracy CAL. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalety

W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, automatycznym oświetleniem oraz systemem przywoławczym w razie wypadku.

Dostępność informacyjna

 • W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszy zgłoszeniu/umówieniu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.