Edycja 2020

Tytuł warsztatu: Senior w świecie nowych technologii

Miejsce: al. Kasprowicza 46, Wrocław-Karłowice (WCA)

Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany (ed. 2020) - nowe technologie


Celem projektu jest przygotowanie seniorów do poruszania się w świecie nowych technologii w taki sposób, aby:

 • potrafili zrobić zakupy online,
 • mieli bezpłatny dostęp do legalnych dóbr kultury,
 • wiedzieli jak załatwić rożne sprawy w urzędzie, ZUS-ie online,
 • umieli poszukać terminu wizyty u specjalisty bez wychodzenia z domu,
 • korzystali z aplikacji i stron internetowych poświęconych technikom i ćwiczeniom usprawniającym umysł,
 • byli aktywnymi członkami portali społecznościowych, które pozwalają Wam na bycie w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną (często mieszkającą zagranicą),
 • poszukiwali inspiracji do rozwoju swoich pasji,
 • i przede wszystkim wiedzieli jaki i gdzie szukać informacji o aktywnościach i przywilejach dedykowanych seniorom we Wrocławiu.

Projekt to cykl warsztatów obejmujący 9 zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (raz w tygodniu).

W zależności od zainteresowania uczestnicy uczą się obsługi tabletu, komputera lub smartfona. Można przynosić własny sprzęt. Po każdych warsztatach osoby zainteresowane mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji podczas tzw. dyżuru technologicznego.

Tytuł warsztatu: Kabaret Piosenki Grupy Radosnych Seniorów

Miejsce: ul. Zawalna 7, Wrocław-Karłowice (Salonik Trzech Muz)

Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany (ed. 2020) - 87526476 524154735143173 6614322061873512448 o1


Celem warsztatów jest pobudzanie i zwiększanie aktywności umysłowej i artystycznej seniorów poprzez tworzenie tekstów, naukę dialogów, monologów i piosenek na pamięć, a następnie występy w przedstawieniach.

Warsztaty realizowane są regularnie dzięki czemu uczestnicy mają czas na przygotowanie tekstów skeczy, monologów i piosenek kabaretowych, które powstają „na gorąco” w wyniku burzy mózgów.

Warsztaty odbywają się w Saloniku Trzech Muz.

Tytuł warsztatu: Nauka języka angielskiego

Miejsce: al. Kasprowicza 46, Wrocław-Karłowice (WCA)

Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany (ed. 2020) - 87444035 524123031813010 623156049062395904 o1 1
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na poszerzenie słownictwa o zwroty i słówka przydatne w podróży, restauracji, czy sklepie. Plan ramowy:
 1. At the airport part 1
 2. At the airport part 2
 3. At the hotel part 1
 4. At the hotel part 2
 5. At the restaurant: Menu
 6. At the restaurant: Ordering
 7. Eating out: fast food vocabulary
 8. Shopping: genera
 9. Shopping: souvenirs
 10. Transport: buying tickets
 11. Transport: Asking the way
 12. Revision
Zajęcia skierowane są do osób w wieku 60+.

Tytuł warsztatu: Stanowczo, łagodnie, bez obaw – senior w relacjach z innymi

Miejsce: al. Kasprowicza 46, Wrocław-Karłowice (WCA)

Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany (ed. 2020) - 87333572 524128888479091 1831187430095454208 o1


Celem warsztatów jest dostarczenie seniorom narzędzi umożliwiających spokojne i efektywne budowanie relacji z wnukami, innymi seniorami lub osobami dorosłymi. Podczas warsztatów uczestnicy poznają:

 • zasady efektywnego komunikowania, unikania konfliktów w kontaktach z najbliższymi i uważnego słuchania,
 • sposoby skutecznej odmowy i skutecznego przeciwstawiania się manipulacji,
 • narzędzia, które sprzyjają świadomemu korzystaniu z własnego głosu i pracy z oddechem,
 • metody radzenia sobie podczas sytuacji trudnych i stresowych.

Cykl obejmuje 10 zajęć po 2 godziny przez okres 10 miesięcy (raz w miesiącu).
Spotkania mają charakter warsztatowy, wykorzystywane będą m.in.: burza mózgów, mini wykład, dyskusja, ćwiczenia, odgrywanie ról.

.

 

Tytuł warsztatu: Warsztaty z psychologiem

Miejsce: ul. Zawalna 7, Wrocław-Karłowice (Salonik Trzech Muz)

Senior w XXI wieku - aktywny, twórczy, zaangażowany (ed. 2020) - 87893955 524586468433333 1355693632274825216 o1


Celem warsztatów jest rozwój umiejętności poznawczych seniorów oraz nauka rozwiązywania różnych nurtujących ich problemów o charakterze psychologicznym.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Każde spotkanie podzielone jest na dwie części: ćwiczeniową (gry i zabawy, zajęcia z kreatywności, ćwiczenia pamięciowe) oraz dyskusyjną (tematy ustalane będą na bieżąco, ze spotkania na spotkanie, aby były pomocne w problemach seniorów i aby seniorzy angażowali się w ich współtworzenie.

Zajęcia odbywają się w Saloniku Trzech Muz.

 

.

 

Warsztaty są finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.Wrocław | miasto spotkań

Harmonogram warsztatów i spotkań