PARKI ESK - Emocje-Sport-Kultura

Letnia przygoda z Fundacją Emmą

Finansowanie: realizowane działanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

PARKI ESK - Emocje-Sport-Kultura - ParkiESK loga

Projekt „PARKI ESK – Emocje-Sport-Kultura – Letnia przygoda z Fundacją Emmą” zakłada wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do spędzania czasu w Parku Polana Karłowicka, gdzie mieści się Pawilon ESK Emocje-Sport-Kultura w okresie 04.05.2023 – 30.10.2023 roku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek oraz użytkowników i użytkowniczek wrocławskich osiedli (w szczególności Osiedla Karłowice-Różanka, Osiedla Kleczków, Osiedla Osobowice, Osiedla Sołtysowice, Osiedla Polanowice i Osiedla Widawa), którzy spędzają czas wolny na Polanie Karłowickiej, w tym dzieci i młodzież, osoby dorosłe, rodzice, seniorzy,  lokalnie działające organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osiedlowi społecznicy i grupy nieformalne.

W ramach projektu Fundacja:

  • zorganizuje 36 wydarzeń o charakterze: edukacyjnym, sportowym, kulturalnym lub społecznym.
  • udostępni pawilon oraz znajdujący się w nim sprzęt sportowo-rekreacyjny mieszkańcom przez 36 dni (soboty i niedziele) w godzinach 15:00 – 20:00 w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu oraz w godzinach 15:00 – 19:00 we wrześniu i październiku.
  • będzie wspierać organizacyjnie i promocyjnie inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców, instytucje, stowarzyszenia i firmy, które chciałaby zorganizować różne wydarzenia na Polanie Karłowickiej.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:

  • zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zachowań i postaw proekologicznych np.: zrównoważone gospodarowanie odpadami, gotowanie w duchu 0-waste,
  • zwiększenie dostępu do kultury poprzez umożliwienie mieszkańcom udziału w wydarzeniach kulturalnych np. koncert, kino plenerowe dla dzieci;
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia i profilaktycznego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie np. różne zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  • integrację międzypokoleniową, międzykulturową i międzyosiedlową mieszkańców północnego Wrocławia,
  • propagowanie idei wolontariatu sąsiedzkiego,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy lokalnie działającymi podmiotami.

Harmonogramy z programem na każdy weekend publikowane są na:

PARKI ESK - Emocje-Sport-Kultura - Plakat A3 do tablic osiedlowych Plakat A3 w pionie