O nas

Fundacja EMMA prowadzi działalność od 2014 roku. Pierwotnie działaliśmy na terenie województwa małopolskiego a naszym głównym celem była promocja polskiej kultury i szeroko rozumiana edukacja w tym zakresie. Od września 2018 roku rozpoczęliśmy działalność w województwie dolnośląskim uruchamiając we Wrocławiu pierwsze Wielopokoleniowe Centrum Aktywności – przestrzeń przyjazną mieszkańcom, gdzie realizowane są projekty Fundacji i działania inicjowane przez lokalnych społeczników. W ten sposób poszerzyliśmy zakres dotychczasowych celów statutowych Fundacji o realizację działań na rzecz wspierania, aktywizacji i edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz grono współpracujących z nami podmiotów i instytucji.

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ