Wakacyjna przygoda 2023 - wakacje ribon

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat do udziału w warsztatach i plenerach organizowanych na terenie Osiedla Karłowice-Różanka w ramach projektu p.t.

WAKACYJNA PRZYGODA z Fundacją EMMA
edycja 2023

Wakacyjna przygoda 2023 - wakacje ribon
Wakacyjna przygoda 2023 - PL podstawowy 01

Rekrutacja odbywa się na każdy dzień osobno. Zapisując dziecko/dzieci mogą Państwo wybrać dowolne tematy zajęć, które odbywają się w poszczególne dni tygodnia z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Pierwszeństwo zapisów mają dzieci, które uczestniczą w danych zajęciach pierwszy raz. W przypadku wolnych miejsc dopuszczamy możliwość udziału dzieci uczestniczących we wcześniejszych warsztatach.

Nie przewidujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas przerw między zajęciami. Nie serwujemy także posiłków dla dzieci podczas warsztatów.

Ważne! Przeczytaj i nie klikaj na pamięć 🙂

W tym roku do rejestracji na warsztaty wykorzystujemy system Fitssey. Mogą Państwo to zrobić poniżej, wybierając warsztat lub pod bezpośrednio tym linkiem. Przy rejestracji system poprosi o dane osoby zakładającej konto (w domyśle będzie to dla nas rodzic/opiekun). Dzieci można dopisać w zakładce „Połączone konta” – link do instrukcji. Zapisu na warsztaty proszę dokonać z profilu dziecka. Anulowanie rezerwacji tylko przez email lubie@emma.org.pl lub telefonicznie pod numerem 691033636. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt pod numerem 691033683.

Gdyby z jakichś przyczyn nie mogli Państwo zarejestrować się w systemie, prosimy o przesłanie na adres email lubie@emma.org.pl informacji o: imieniu i nazwisko opiekuna oraz zgłaszanego dziecka, wieku dziecka, nazwie warsztatu, dacie warsztatu oraz adresie email i telefonie kontaktowym.

Wakacyjne warsztaty

Harmonogram

Karta uczestnika warsztatów

Po akceptacji Państwa zgłoszenia na warsztaty każdorazowo przed rozpoczęciem udziału w warsztatach należy wypełnić i dostarczyć do opiekuna grupy warsztatowej kartę zgłoszenia wg wzoru: link do pliku PDF z kartą zgłoszenia

Wakacyjna przygoda 2023 - wakacje stopka 2022