Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - ESSA z EMMĄ

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 26 lat), które mieszkają i/lub uczą się we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Karłowic, Różanki, Polanki, Mirowca oraz Sołtysowic (w tym uczniów szkół podstawowych nr 7, 50, 83 i 40 oraz szkół średnich LO nr X i XIV).

Finansowanie: projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Celem projektu jest wspieranie aktywności oraz przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w czasie wolnym od nauki szkolnej. W ramach projektu Fundacja Emma uruchomi międzyosiedlowe Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży – Essa z Emmą, które będzie działało co najmniej 4 godziny tygodniowo (od poniedziałku do piątku). W ramach centrum organizowane będą różne rodzaje aktywności, których intensywność będzie uzależniona od zainteresowań i zaangażowania uczestników. W ramach działania Centrum prowadzone będą również działania z obszaru profilaktyki uzależnień i promocji zachowań prozdrowotnych i prospołecznych.

Poprzez realizację projektu Fundacja Emma chce odpowiedzieć na problemy i potrzeby dzieci i młodzieży z osiedla Karłowice-Różanka i Sołtysowice, którzy:

 • chcą odkrywać świat i ciekawie spędzić wolny czas,
 • chcą rozwijać swój talent i kreatywność,
 • potrzebują odbudowania więzi społecznych z rówieśnikami i kontaktu z naturą,
 • potrzebują odbudowania wzorców sprzyjających zdrowemu stylowi życia opartego na aktywności fizycznej i w oderwaniu od mediów elektronicznych,
 • potrzebują się zintegrować z rówieśnikami (również chodzi o integrację dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji),
 • potrzebują dostępu do wiedzy na temat zagrożeń związanych z używkami, nałogami i zagrożeniami współczesnego świata,
 • potrzebują rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, społeczne i prozdrowotne.

Sposobem na rozwiązanie ww problemów i zaspokojenie potrzeb grupy docelowej jest:

 1. Oferta, na którą składają się następujące propozycje aktywności:
  • warsztaty kreatywno – rękodzielnicze, na przykład: decoupage, wiklina, szydełkowanie-wyplatanie, szycie, florystyka, robotyka, stolarstwo;
  • spotkania kulinarno – edukacyjne, na przykład: wspólne gotowanie, robienie przetworów, ekologia, pszczelarstwo, temat owadów żyjących w ogrodach i roślin miododajnych, zakładania grządek warzywnych, zero waste, tematyka greenwashing;
  • spotkania o charakterze integracyjnym, w tym wymiany ubraniowe, time-out dla młodzieży (ich własny czas do dowolnego zaaranżowania przez nich), spotkania o tematyce mindfulness;
  • spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień, na przykład: wizyty u organizacji partnerskich zajmujących się tą tematyką, spotkania w formie warsztatu z psychologiem, dietetykiem;
  • spotkania i warsztaty o tematyce społeczno-zawodowej, na przykład: doradztwo w wyborze zawodu, warsztaty asertywności, wybór ścieżki edukacyjnej, nauka dialogu.
 1. Podmiotowe traktowanie, o tym które z ww rodzajów zajęć i z jaką intensywnością będą realizowane w ramach projektu zadecydujemy wspólnie z uczestnikami.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku w dwóch lokalizacjach – na terenie osiedla Karłowice-Różanka i Sołtysowice zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc.

Chcesz do nas dołączyć – zapoznaj się z naszym harmonogramem.

Jeżeli chcesz zgłosić osobę niepełnoletnią na zajęcia – Pobierz Kartę Członkowską, którą uczestnik zajęć powinien przekazać prowadzącemu podczas pierwszych zajęć, w których uczestniczy. Złożenie karty członkowskiej jest obowiązkowe.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, gdyż Fundacja Emma realizuje projekt „Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży – Essa z Emmą” dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Wrocław.

EMMA
wroclaw-rozmawia-footer[1]
2023_09_Wroclaw_miasto_spotkan_prostokat_zamiast_schodkowego