Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA

Jesteś mieszkańcem Sołtysowic, mas pomysł na oddolną inicjatywę
i chcesz zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności – zapraszamy do współpracy

Finansowanie: projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA - 2023 09 Wroclaw miasto spotkan prostokat zamiast schodkowego e1694678930434

Projekt „Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA” to działania skierowane do mieszkańców (dzieci, w tym uczniów SP40, młodzieży, osób dorosłych, seniorów), „starej” i „nowej” części Osiedla Sołtysowice. W ostatnich latach osiedle bardzo się rozbudowało, napłynęli nowi mieszkańcy. Stopniowo powstaje infrastruktura nadążająca za tym rozwojem np.: żłobek, filia biblioteki i nowe przedszkole. Wraz z wzrostem liczby mieszkańców wyłania się potrzeba aktywności, na różnych poziomach i dla zróżnicowanych odbiorców. Fundacja EMMA, mając doświadczenie pracy ze społecznościami lokalnymi najpierw w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności przy al. Kasprowicza 46, a teraz w Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera przy ul. Bałtyckiej 8, chce wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Sołtysowic i zaproponować im aktywności, których oczekują.

Tematycznie aktywności obejmować będą pięć różnych obszarów (integracja, kultura, edukacja, sport i rekreacja, mindfullness) oraz inicjatywy oddolne mieszkańców.

Projekt przewiduje organizację aktywności co najmniej raz w tygodniu. Miejscami ich odbywania się będą sala przyległa do filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej i teren wokół budynku, tereny Ośrodka Rekreacji Sołtysowice przy ul. Sołtysowickiej 68 oraz siedziba Rady Osiedla na ul. Przejazdowej.

Projekt zakłada także diagnozę potrzeb mieszkańców przeprowadzoną w okresie realizacji oraz zbudowanie podstawy do zawiązania lokalnego partnerstwa przez sieciowanie podmiotów, instytucji i organizacji działających na terenie osiedla. W tym celu zorganizowane zostaną spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń, zasobów, potrzeb i budowanie tożsamości osiedla.

Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Sołtysowic to dla Fundacji EMMA możliwość zaszczepienia dobrych praktyk wypracowanych na Osiedlu Karłowice-Różanka na kolejnym wrocławskim osiedlu. To także szansa na realizację celu statutowego Fundacji, jakim jest aktywizowanie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu społecznym i wzmacnianie postaw demokratycznych. Wierzymy, że realizacja projektu pozwoli Fundacji stać się partnerem dla lokalnie działających instytucji oraz zgromadzić grupę osiedlowych liderów, którzy wspólnym wysiłkiem i synergią potencjału zbudują silną i aktywną społeczność Sołtysowic.

 

Aktualności projektowych warto szukać na: facebook.com/FundacjaEMMA

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Sołtysowice (i nie tylko!) do udziału w ekscytującym konkursie na projekt logo!

 
 

Jesteś mieszkańcem Sołtysowic, masz pomysł na oddolną inicjatywę i chcesz zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności – zapraszamy do współpracy. Napisz do nas na: kontakt@emma.org.pl

Jeżeli chcesz zgłosić się na warsztaty, napisz do nas na adres: warto.dzialac@emma.org.pl

Projekt „Aktywne Sołtysowice z Fundacją Emma” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

EMMA
wroclaw-rozmawia-footer[1]
2023_09_Wroclaw_miasto_spotkan_prostokat_zamiast_schodkowego