Finał pierwszego etapu projektu „Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam”

Finał pierwszego etapu projektu "Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam" - fio tu mieszkam 12

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam, który jest realizowany na terenie osiedla przez Fundację EMMA. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka w opracowanie i wdrożenie rozwiązań problemów i spraw ważnych dla lokalnej społeczności oraz przygotowanie ich do bycia liderami partycypacji społecznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach „Lider Partycypacji Społecznej”, na których poznali swoje mocne i słabe strony, techniki aktywnego słuchania, poprawnego parafrazowania, skutecznego prowadzenia wywiadów i rozmów oraz zidentyfikowali bariery skutecznego komunikowania się. W dalszej części projektu będą pracować w zespołach więc w programie nie mogło zabraknąć rozpoznawania roli w zespole wg Belbina, dyskusji wokół ról uznawanych za pożądane i trudne w zespole oraz  określenia cech charakterystycznych sprawnego i skutecznego zespołu.

Kolejnym etapem projektu są sesje metodą Design Thinking. Rozpoczęły się wspólną pracą wszystkich uczestników nad zmapowaniem osiedla Karłowice-Różanka. W mniejszych grupach pracowano nad oznaczeniem na mapie punktów takich jak instytucje, organizacje, urzędy, fundacje, placówki oświatowe, punkty zieleni, punkty wyznaniowe, biznesy, rzemieślnicy, obiekty kultury i sportowe. Następnym krokiem było wypunktowanie mocnych i słabych stron osiedla. Na podstawie map i plansz mocnych oraz słabych punktów nakreślone zostały wstępne obszary problemów, którymi warto i trzeba się zająć. Głównie uczestnicy wskazywali problemy w komunikacji z i między mieszkańcami, problemy z bezpieczeństwem, brakiem miejsc do tańczenia i zabawy, wyrazili tęsknotę za powrotem dawnych, zapomnianych wydarzeń, zauważyli brak koszy na śmieci i ławek wzdłuż wałów, publicznych parkingów na rowery. W kolejnym kroku prac uczestnicy podzielą się na mniejsze grupy zgodnie z najbliższym sobie obszarem problemów i rozpoczną prace nad ich rozwiązaniem wykorzystując metodę Design Thinking. Cały projekt zakończy wdrożenie rozwiązań dla osiedla (czerwiec 2023).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą się na stronie projektu > link.