Publikacja w projekcie ASOS – Świdnica

Okładka: publikacja-ASOS-okładka

W 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Świdnica, dzięki współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz przychylności Prezydenta Miasta Świdnicy zrealizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu ASOS-2020 pod tytułem: „Rozwiązuję, decyduję, partycypuję – świdniccy seniorzy na rzecz lokalnej społeczności”. Celem projektu było zwiększenie partycypacji osób starszych w rozwiązywanie
lokalnych problemów społecznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowująca nasze działania.

Okładka: publikacja-ASOS-okładka